Ngeling-ngeling pahlawan sekang Banyumas

dr angka
patung dokter angka

Dina minggu soten, egin esuk bapane blokeng wis ngisiki pite. Sandhingane wedang clebek gula jawa sing deladhekaken biyunge, durung kober desruput acan. Apa maning lawuh medange, grontol deurab klapa enom uga urung disenggol-senggola.

“agep kar-pri-dhe-an apa? Seneng ya akeh sawangan wong mloes neng alun-alun,” takone biyunge madan sengak.

“wong ndina-ndina ya wis ngepit, dadakan kar-pri-dhe-an barang kaya peyayi” wangsulane bapane kambi ngubengaken roda nggo ngelapi pelek.

“kebeneran angger bapane ora ndandheng. Inyong derewangi nggawe tugas sejarah kebangkitan nasional. Bapane toli sugih dongeng perjuangan,” jere blokeng ring nembe rampung adus.

“gawe sejarahe dokter angka bae, toli kae tokoh boedi oetomo sekang banyumas, tur peyayine ora tau gembar-gembor, “bapane ngusulaken.

“lho deneng dr Angka nggo aran dalan nggon pranti dhugem,bilyar kambi karokean. Apa ilok enggane? Takone blokeng gumun.

“sing padha dhugem, gedhumbrangan apa mabuk ya ngonoh. Dhewek sing ngerti riwayate ya magreh padha ngurmati,” biyunge nyelani.

“mulane keng, ager kepengin ngerti kiprahe dokter Angka mayuh melu nyekar maring pesareane neng kebutuh sokaraja,” bapane ngajek blokeng.

Jere bapane, biasane angger agep dina pringatan Hari Kebangkitan Nasional, anak putu pendiri boedi Oetomo padha ngumpul. Dadi mengko blokeng bisa takon maring ahli waris sing ngerti larah-larahe.

Temenan, bapane kambi blokeng padha ketemu anak putu sing gabung neng paguyuban keluwarga pengadeg Boedi Oetomo. Banjutan olih ketrangan, selawase kiye akeh-akehe wong ngarani pengadeg Boedi Oetomo mung ana telu peyayi.

Ya kue dokter wahidin soedirohoesodo, dokter raden soetomo karo dokter Goenawan mangoenkoesoemo. Jeneng dokter Angka blas ora tau kasebut neng buku-buku sejarah kebangkitan nasional. Mangkane dokter Angka madeg dadi seksi bendahara.

Tokoh Banyumas liyane sing ora kasebut ana maning ya kue dokter Goembreg. Akeh-akehe ngertine dr Goembreg kepala RSU Banyumas jaman kuna.

Miturut putu-putu pengadeg Boedi Oetomo jan-jane ana sanga mahasiswa Stovia sing melu ngadegaken.

Seliane telu sing wis katelah ana maning dr Radjiman Wedyodiningrat karo dr Soeradji Titonegoro sing desarekakem neng Yogya. Dokter Mochamad Soelaiman desarekaken neng purworejo, dokter Goembrep karo dokter Angka neng Banyumas, banjutan dr Sardjito neng Ambarawa.

Wis satus tahun lewih madege perkumpulan Boedi Oetomo. Semangat kebangkitan wis luntur tur kependhem pirang-pirang plekara.

Tahun 1948, Bung Karno tau nggugah semangat Boedi Oetomo nganggo subutan Kebangunan Nasional. Tahun 1950 deganti maning dadi kebangkitan Nasional. Blokeng gothot pisan gole nyatheti kambi mesam-mesem keton marem pisan.

Rampung nyekar, bapane kambi blokeng boncengan bali ngumah. Blokeng marem pisan ulih crita sejarah sing lengkap-lengkip kena nggo bahan tugas. Ngliwati warung soto sokaraja wong loro padha leren nyroto dhisit nggo tamba kencot.

Nah kue tak jupuk sekang dopokane Kang Didi Wahyu nang Suara Merdeka,purwokerto.

JL DR angka

Iklan

10 tanggapan untuk “Ngeling-ngeling pahlawan sekang Banyumas

  1. limang taun ning pwt malah tembe siki ngerti sejarahe dr angka,,,,majesty, tango, apa isih ana? suwe nemen ya, ra numpak angkot g2 sekang terminal, eh salah terminale siki wes pindah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s